20. 2. 2017 HC Sparta

Gólman Pöpperle dostal trest na tři utkání

Gólman Tomáš Pöpperle bude chybět Spartě ve třech soutěžních utkáních za zákrok na Leoše Čermáka z nedělního utkání proti Kometě Brno. Jedná se o udělení trestu těsně pod maximální hranicí, jelikož možné rozmezí je trest na jeden až čtyři zápasy. HC Sparta Praha tento trest přijímá, nicméně zároveň podává stížnost na výkon rozhodčích Hejduka s Bulanovem v situaci, která předcházela Pöpperleho zákroku.

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Karel Holý (dále také jen jako „Předseda Disciplinární komise ELH“) se ve zkráceném disciplinárním řízení dle § 11 Disciplinárního řádu extraligy ledního hokeje (dále také jen jako „Disciplinární řád ELH“) zabýval na základě podnětu dle § 7 odst. 1. písm. a) Disciplinárního řádu ELH zákrokem hráče Tomáše Pöpperleho, nar. 10.10.1984 (dále také jen jako „Brankář“), na protihráče Leoše Čermáka (dále také jen jako „Protihráč“) v utkání extraligy ledního hokeje (dále také jen jako „ELH“) č. 336 mezi družstvem klubu HC Sparta Praha a.s. a družstvem klubu KOMETA GROUP, a.s. hraném dne 19.02.2017, za který byl Brankáři rozhodčími utkání Oldřichem Hejdukem a Vyacheslavem Bulanovem v čase utkání 36:30 uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Bodnutí koncem hole dle čl. 121 Pravidel ledního hokeje (dále také jen jako „Bodnutí koncem hole“), a rozhodl takto:

Ve věci shora popsané se rozhodnutím Předsedy Disciplinární komise ELH v souladu s § 21 odst. 1. písm. c) a Přílohou č. 1 Disciplinárního řádu ELH Brankáři ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za Bodnutí koncem hole.


O d ů v o d n ě n í :

Posuzovaného zákroku na Protihráče projednávanému v rámci tohoto disciplinárního řízení se Brankář dopustil v utkání ELH č. 336 mezi družstvem klubu HC Sparta Praha a.s. a družstvem klubu KOMETA GROUP, a.s. hraném dne 19.02.2017, přičemž v utkání byl Brankáři za tento zákrok rozhodčími Oldřichem Hejdukem a Vyacheslavem Bulanovem uložen v čase utkání 36:30 větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Bodnutí koncem hole.

Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Brankář vedl svůj zákrok na Protihráče, který se v okamžiku zásahu nenacházel v držení kotouče, a to krátce poté, co Protihráč v brankovišti přepadl přes Brankáře, kterému tím na okamžik znemožnil jakýkoliv obranný pohyb v prostoru brankoviště proti případné střele některého z hráčů družstva klubu KOMETA GROUP, a.s. Brankář vedl zákrok koncem své hole, kdy k tomuto Předseda Disciplinární komise konstatuje, že zákrok nevyplynul z žádné herní situace, ale jednalo se nepřiměřenou reakci na předchozí nájezd Protihráče do prostoru brankoviště, v důsledku kterého, jak je shora popsáno, nebyl Brankář na okamžik schopen odpovídajícím způsobem zabránit případné střele některého z hráčů družstva klubu KOMETA GROUP, a.s. S ohledem na uvedené nelze než konstatovat, že zákrok byl veden zcela vědomě, kdy je navíc z dostupných záběrů situace patrné, že Brankář po celou dobu vedení zákroku sledoval polohu Protihráče, a tento byl současně veden s vysokou intenzitou. Provedeným dokazováním videozáznamem předmětné situace bylo dále bez jakékoliv pochybnosti shledáno, že zákrokem nedošlo k zasažení oblasti hlavy a krku Protihráče, v důsledku čehož by na popsané jednání mohlo být nahlíženo jako na zvláště závažný způsob spáchání přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH, nýbrž k zasažení hrudníku Protihráče.

Na základě těchto popsaných skutečností Předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Brankář svým jednáním dopustil dle § 2 odst. 3. Disciplinárního řádu ELH disciplinárního přestupku, a to konkrétně Bodnutí koncem hole, za který lze dle Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu ELH uložit trest zastavení činnosti v rozmezí 1 - 4 soutěžní utkání ELH.

Z důvodu, že (i) ve způsobu spáchání přestupku Brankářem byly shledány důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Brankáře zastavením činnosti za disciplinární přestupek Bodnutí koncem hole, s přihlédnutím ke skutečnosti, že (ii) Protihráč dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem neutrpěl žádné zranění, vinou kterého by předmětné utkání č. 336 mezi družstvem klubu HC Sparta Praha a.s. a družstvem klubu KOMETA GROUP, a.s. nedokončil, a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že (iii) Brankář nebyl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, rozhodl Předseda Disciplinární komise ELH, že v souladu s § 21 odst. 1. písm. c) a Přílohou č. 1 Disciplinárního řádu ELH se Hráči ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za Bodnutí koncem hole.

Doba výkonu trestu zastavení činnosti se stanovuje ode dne vynesení rozhodnutí Předsedy Disciplinární komise ELH, tj. od 20.02.2017 do 26.02.2017 vč., a to ve všech soutěžích řízených ČSLH.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Sparťanská pětka přispěje na rekondiční pobyty

Hrdina: Věřím, že kluci zažijí, co my v roce 1985

Los Ligy mistrů: staří známí a atraktivní výjezdy

Žmola: Jsem Spartě vděčný za důvěru